Bharat Ratna Awardees upto 2019 || भारत रत्न पुरस्कार विजेता व वर्ष

⌾ डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमण ➾ 1954 ⌾ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ➾ 1954 ⌾ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ➾ 1954 ⌾ सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ➾ 1955 ⌾ डॉ. भगवान दास ➾ 1955 ⌾ जवाहर लाल नेहरू ➾ 1955 ⌾ गोविन्द वल्लभ पंत ➾ 1957 ⌾ महर्षि डॉ॰ धोंडो केशव कर्वे ➾ 1958 ⌾ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ➾ Read more…