Sun. Jan 29th, 2023

Tag: भारत के लोकनृत्य

भारत के लोकनृत्य

->आंध्रप्रदेश: —-कुचीपुड़ी, घंटामरदाला, ओट्टम थेडल, वेदी नाटकम। ->असम: —-बीहू, बीछुआ, नटपूजा, महारास, कालिगोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ताबाल चोनग्ली, कानोई, झूमूरा होबजानाई। ->बिहार: —जाट– जाटिन, बक्खो– बखैन, पनवारिया, सामा…