हिंदी के विलोम शब्द

किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दो में कहा जाए तो एक – दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अत: विलोम का अर्थ है – उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला ।

कुछ विलोम शब्दोंके उदाहरण नीचे दिए जा रहे है –

1. अमृत – विष
2. अथ – इति
3. अन्धकार – प्रकाश
4. अल्पायु -दीर्घायु
5. इच्छा -अनिच्छ।
6. उत्कर्ष – अपकर्ष
7. अनुराग -विराग
8. आदि – अंत
9. आगामी – गत
10. उत्थान – पतन
11. आग्रह – दुराग्रह
12. एकता – अनेकता
13. अनुज – अग्रज
14. आकर्षण – विकर्षण
15. उद्यमी – आलसी
16. अधिक – न्यून
17. आदान – प्रदान
18. उर्वर – ऊसर
19. एक – अनेक
20. आलस्य – स्फूर्ति
21. अर्थ – अनर्थ
22. उधार – नगद
23. उपस्थित – अनुपस्थित
24. अतिवृष्टि – अनावृष्टि
25. उत्कृष्ट – निकृष्ट
26. उत्तम – अधम
27. आदर्श – यथार्थ
28. आय – व्यय
29. स्वाधीन – पराधीन
30. आहार – निराहार
31. दाता – याचक
32. खेद – प्रसन्नता
33. गुप्त – प्रकट
34. प्रत्यक्ष – परोक्ष
35. घृणा – प्रेम
36. सजीव – निर्जीव
37. सुगंध – दुर्गन्ध
38. मौखिक – लिखित
39. संक्षेप – विस्तार
40. घात – प्रतिघात
41. निंदा – स्तुति
42. मितव्यय – अपव्यय
43. सरस – नीरस
44. सौभाग्य – दुर्भाग्य
45. मोक्ष – बंधन
46. कृतज्ञ – कृतघ्न
47. क्रय – विक्रय
48. दुर्लभ – सुलभ
49. निरक्षर – साक्षर
50. नूतन – पुरातन
51. बंधन – मुक्ति
52. ठोस – तरल
53. यश – अपयश
54. सगुण – निर्गुण
55. मूक – वाचाल
56. रुग्ण – स्वस्थ
57. रक्षक – भक्षक
58. वरदान – अभिशाप
59. शुष्क – आर्द्र
60. हर्ष – शोक
61. क्षणिक – शाश्वत
62. विधि – निषेध
63. विधवा – सधवा
64. शयन – जागरण
65. शीत – उष्ण
66. सक्रिय – निष्क्रय
67. सफल – असफल
68. सज्जन – दुर्जन
69. शुभ – अशुभ
70. संतोष – असंतोष
71. आतुर – शांत
72. आगामी – विगत
73. आरोह – अवरोह
74. आचार – अनाचार
75. आदत्त – प्रदत्त
76. आदर – अनादर
77. आदान – प्रदान
78. उचित – अनुचित
79. आरम्भ – अंत
80. आह्वान – विसर्जन
81. आवृत – अनावृत
82. आकर्ष – विकर्ष
83. आकर्षण – विकर्षण
84. आद्र – शुष्क
85. आच्छादित – अनाछ्दित
86. आहार – अनाहार
87. आशा – निराशा
88. आधुनिक – प्राचीन
89. आशीर्वाद – अभिशाप
90. आसक्त – अनाशक्त
91. आदर्श – यथार्थ
92. आगमन – गमन
93. आध्यात्मिक – भौतिक
94. आस्था – अनास्था
95. इच्छा – अनिच्छा
96. इहलोक – परलोक
97. ईश्वर – अनीश्वर
98. ईर्ष्या – प्रेम
99. उत्कर्ष – अपकर्ष
100. उषा – संध्या
101. उग्र – सौम्य
102. उदार – अनुदार
103. उचित – अनुचित
104. उपकार – अपकार
105. उत्थान – पतन
106. उधार – नगद
107. उन्नति – अवनति
108. उपयुक्त – अनुपयुक्त
109. उपाय – निरुपाय
110. एकांगी – सर्वांगीण
111. कनिष्ठ – ज्येष्ठ
112. कृष – स्थूल
113. कृष्ण – शुक्ल
114. गुप्त – प्रकट
115. ग्रामीण – शहरी
116. घात – प्रतिघात
117. छली – निश्चल
118. छूत – अछूत
119. जल – थल
120. जन्म – मृत्यु
121. जंगली – पालतू
122. दयालु – निर्दयी
123. धीर – अधीर
124. नख – शिख
125. निरक्षर – साक्षर
126. निंदा – प्रशंसा
127. पक्ष – विपक्ष
128. पूर्ण – अपूर्ण
129. परकीया – स्वकीया
130. बंधन – मुक्ति
131. भद्र – अभद्र
132. भाव – अभाव
133. मौखिक – लिखित
134. राग – विराग
135. विधवा – सधवा
136. शयन – जागरण
137. शीत – उष्ण
138. घात – प्रतिघात
139. घृणा – प्रेम
140. चल – अचल
141. जटिल – सरल
142. ठोस – तरल
143. दाता – याचक
144. निर्मल – मलिन
145. नस्वर अनश्वर
146. प्रभु – दास
147. बाढ़ – सूखा
148. मानव – दानव
149. मिलन – विछोह
150. मूक – वाचाल
151. रहित – सहित
152. रात्री – दिवस
153. लोभ – संतोष
154. विपन्न – संपन्न
155. विशुद्ध – दूषित
156. विरोध – समर्थन
157. शकुन – अपशकुन
158. सामिष – निरामिष
159. सूक्ष्म – स्थूल
160. हास्य – रुदन
161. तरुण – वृद्ध
162. दुर्लभ – सुलभ
163. पंडित – मूर्ख
164. पतिव्रता – कुलटा
165. प्रत्यक्ष – परोक्ष
166. भूत – भविष्य
167. मनुष्यता – पशुता
168. मिथ्या – सत्य
169. मोक्ष – बंधन
170. योगी – भोगी
171. सजीव – निर्जीव
172. अग्नि – जल
173. अनाथ – सनाथ
174. अर्पण – ग्रहण
175. अथ – इति
176. अस्त – उदय
177. अगम – सुगम
178. अपेक्षा – उपेक्षा
179. अकाल – सुकाल
180. आयात – निर्यात
181. असली – नकली
182. अज्ञ – विज्ञ
183. अमर – मर्त्य
184. अधम – उत्तम
185. आतुर – शांत
186. आगामी – विगत
187. आरोह – अवरोह
188. आचार – अनाचार
189. आश्रित – अनाश्रित
190. आदत्त – प्रदत्त
191. आदर – अनादर
192. आदान – प्रदान
193. उचित – अनुचित
194. आरंभ – अंत
195. आह्वान – विसर्जन
196. आवृत – अनावृत
197. आकर्ष – विकर्ष
198. आकर्षण – विकर्षण
199. आद्र – शुष्क
200. आच्छादित – अनाच्छादित
201. आहार – अनाहार
202. आशा – निराशा
203. आधुनिक – प्राचीन
204. आशीर्वाद – अभिशाप
205. आसक्त – अनाशक्त
206. आदर्श – यथार्थ
207. आगमन – गमन
208. आध्यात्मिक – भौतिक
209. आगामी – विगत
210. आस्था – अनास्था
211. इच्छा – अनिच्छा
212. इहलोक – परलोक
213. ईर्ष्या – प्रेम
214. उत्कर्ष – अपकर्ष
215. उषा – सौम्य
216. उदार – अनुदार
217. उचित – अनुचित
218. उपकार – अपकार
219. उत्थान – पतन
220. उधार – नगद
221. उन्नति – अवनति
222. उत्तीर्ण – अनुतीर्ण
223. उपयुक्त – अनुपयुक्त
224. उपाय – निरुपाय
225. उद्यमी – आलसी
226. ऋजु – कुटिल
227. ऋणी – उऋण
228. एकांगी – सर्वागीण
229. ऐश्वर्य – दारिद्य
230. कनिष्ठ – ज्येष्ठ
231. कृश – स्थूल
232. कृष्ण – शुक्ल
233. गुप्त – प्रकट
234. ग्रामीण – शहरी
235. ग्राम्य – शिष्ट
236. यश – अपयश
237. योगी – भोगी
238. रचना – विनाश
239. रत – विरत
240. राजतंत्र – प्रजातंत्र
241. रिक्त – पूर्ण
242. रंगीन – रंगहीन
243. लोभी – संतोषी
244. लेन – देन
245. लौह – स्वर्ण
246. वन – मरू
247. विधि – निषेध
248. विरह – मिलन
249. विशालकाय – लघुकाय
250. विश्वास – संदेह
251. शकुन – अपशकुन
252. शयन – जागरण
253. शासक – शासित
254. शुचि – अशुचि
255. शोषण – पोषण
256. समास – व्यास
257. सम्पद – विपद
258. सरस – नीरस
259. स्थावर – जंगम
260. स्वकीया – परकीय
261. सांगत – असंगत
262. संत – असंत
263. संश्लिष्ट – विश्लिष्ट
264. वृष्टि – अनाविष्टि
265. विवाद – निर्णय
266. विशिष्ट – साधारण
267. विस्तार – संक्षेप
268. श्वेत – श्याम
269. सदाशय – दुराशय
270. सपूत – कपूत
271. समाज – व्यक्ति
272. ससीम – असीम
273. संकीर्ण – उदार
274. सूक्षम – स्थूल
275. हास्य – रुदन
276. क्षम – अक्षम
277. क्षर – अक्षर
278. सुगम – दुर्गम
279. सुभग – दुर्भग
280. क्षुद्र – महान
281. श्रव्य – दृश्य
282. लघु – गुरु
283. लौकिक – अलौकिक
284. लिप्त – अलिप्त
285. लुप्त – व्यक्त
286. वसंत – पतझड़
287. वरदान – अभिशाप
288. वाद – प्रतिवाद
289. वास्तविक – अवास्तविक
290. विकास – पतन
291. विवादास्पद – निर्विवाद
292. विधि – निषेध
293. विनय – अविनय
294. विशालकाय – लघुकाय
295. वृद्ध – बालक
296. विश्वास – अविश्वास
297. विशिष्ट – साधारण
298. विषम – सम
299. विधवा – सधवा
300. वीर – कायर
301. विवेक – अविवेक
302. विस्तार – संक्षेप
303. विश्लेषण – संश्लेषण
304. विजय – पराजय
305. विस्मरण – स्मरण
306. व्यावाहारिक – अव्यावाहारिक
307. विमुख – सन्मुख
308. वृहत – लघु
309. वीरान – आबाद
310. विस्तृत – संक्षिप्त
311. वैतनिक – अवैतनिक
312. व्यक्त – अव्यक्त
313.श्रांत – अश्रांत
314. व्यर्थ – सार्थक
315. व्यय – आय
316. व्यष्टि – समष्टि
317. विद्या – अविद्या
318. विरत – निरत
319. विष – अमृत
320. विशेष – सामान्य
321. विपत्ति – संपत्ति
322. विभक्त – अविभक्त
323. विदुषी – अज्ञानी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *